AMBALAJ MALZEMESİ STERİLİZASYONU

Gıda, kozmetik veya tıbbi amaçlı kullanılacak ambalaj malzemelerinin, ürünle temas ettiğinde mikroorganizma üremesini engellemek için gama ışınlaması tercih edilmektedir.Işınlama yönteminin tercih nedenleri

  • Gama ışınlarının malzeme içindeki giriciliği yüksek olması nedeniyle farklı yoğunluktaki ürün gruplarına kolaylıkla uygulanabilen, geniş kullanım alanına sahip bir teknolojidir.

  • Ürünlerin nihai paketlerinde işlem görmesi, sterilite sonrası kontaminasyon riskini ortadan kaldırır .

  • Işınlama işlemi, hızlı, tek değişkeni zamana bağlı, kontrolü kolay başarılı bir sterilizasyon yöntemidir.

  • Ambalaj malzemeleri üzerinde kimyasal ya da radyoaktif herhangi bir kalıntı oluşmadığından gama ışınlaması oldukça güvenilir bir yöntemdir.
  • Işınlama işlemi, atık oluşturmayan, çevreyle dost, az enerji tüketen üstün bir teknolojidir.

GAMMA PAK’ta metalize torba, kase,kap, kapak, tüp, numune torbası, boş şişe ve benzeri ambalaj malzemelerinin sterilizasyonları yapılmaktadır.