Ambalaj Malzemesi Sterilizasyonu

Gıda, kozmetik veya tıbbi amaçlı kullanılacak ambalaj malzemelerinin, ürünle temas ettiğinde mikroorganizma üremesini engellemek için gama ışınlaması tercih edilmektedir.

Işınlama yönteminin tercih nedenleri

Gama ışınlarının malzeme içindeki giriciliği yüksek olması nedeniyle farklı yoğunluktaki ürün gruplarına kolaylıkla uygulanabilen, geniş kullanım alanına sahip bir teknolojidir.

Ürünlerin nihai paketlerinde işlem görmesi, sterilite sonrası kontaminasyon riskini ortadan kaldırır.

Işınlama işlemi, hızlı, tek değişkeni zamana bağlı, kontrolü kolay başarılı bir sterilizasyon yöntemidir.

Ambalaj malzemeleri üzerinde kimyasal ya da radyoaktif herhangi bir kalıntı oluşmadığından gama ışınlaması oldukça güvenilir bir yöntemdir.

Işınlama işlemi, atık oluşturmayan, çevreyle dost, az enerji tüketen üstün bir teknolojidir.

GAMMA PAK'ta metalize torba, kase, kap, kapak, tüp, numune torbası, boş şişe ve benzeri ambalaj malzemelerinin sterilizasyonları yapılmaktadır.