Hayvan Yemi ve Pet Gıdalar

Hayvan yemi, pet gıdalar veya bileşenlerinin patojen mikroorganizmalarla kontamine olması hayvanlarınızın sağlığını ilgilendirdiği kadar bu gıdalara temas eden insanların özellikle çocukların üzerinde önemli sağlık riski oluşturmaktadır. Samonella hem insanlarda hem de hayvanlarda mide bağırsak düzenlerinde bozulmaya ve ishale neden olan bakteri çeşididir. Işınlama işleminin uygulanması Salmonella bakterisinin yol açacağı kontaminasyon riskini azaltır.

FDA 2001 yılında hayvan yemi ve pet gıdaları ve bunların bileşenleri için ışınlama yapılmasına onay vermiştir.

Özellikle köpek maması GAMMA PAK’ta yoğun olarak ışınlanan pet gıda örneğidir.