Diğer Uygulamalarımız
ARŞİV VE ANTİKALARIN KORUNMASI

Arşiv ve antikalarda bulunan ve bunların zamanla bozulmasına neden olan böcek, kurt, küf ve diğer mikroorganizmalar ile bunların yumurta ve lavraların yok edilmesinde ışınlama yönteminden yararlanılmaktadır.

BAHÇE ÜRÜNLERİ

Işınlama teknolojisi bahçıvanlıkta kullanılan kap ve malzemelerin dekontaminasyonunda çok etkili bir yöntemdir. Özellikle toprak - gübre karışımlarında zararlı ot tohumlarının, böcek, sinek ve mikroorganizmaların inaktive edilmesinde ışınlama yöntemi çok etkili olmaktadır.

AĞAÇ ÜRÜNLERİNİN SERTLEŞTİRİLMESİ

Işınlama teknolojisi aynı zamanda monomerlerin polimerizasyonunda kullanılır. Monomer emdirilmiş ağaç ürünler (tahta parkeler) ışınlamak suretiyle polimerleşme sağlanarak sertleştirilir, dolayısıyla dayanıklılık kazandırılır. Bu işleme tabi tutulmuş parkeler çizilme ve aşınmaya karşı dirençli hale gelir. Bu gibi parkeler hava alanları, müzeler ve büyük mağaza döşemeleri gibi çok yoğun kullanılan alanlarda dahi başarılı şekilde kullanılmaktadır.

PLASTİKLERİN PARÇALANMASI

Çok yüksek dozlarda ışınlama plastik ürünlerde uzun zincirleri kırarak bunların doğa tarafından kolayca parçalanmasını sağlar. Bu yöntemle plastik atıklar doğada daha kolay yok olur.

HASTANE ATIKLARININ MİKROPLARDAN ARINDIRILMASI

Hastane atıkları gama ışınlaması yöntemi ile mikroplardan ve hastalık yapan diğer patojen mikroorganizmalardan arındırılabilir. Bu şekilde çevreyi tehdit eden bu atıklar zararsız hale getirilir.